Posledná zmena: 5.9.2022

Čo je nové na oblohe?

OBLOHA V SEPTEMBRI 2022SLNKO

23. 9. 2022 o 03 h 03 min. vstupuje do znamenia Váhy – začiatok astronomickej jesene

MESIAC – fázy:

prvá štvrť ................   3. 9. o 20 h 08 min.
spln ........................  10. 9. o 11 h 58 min.
posledná štvrť ..........   17. 9. o 23 h 53 min.
nov .........................  25. 9. o 23 h 53 min.
PLANÉTY
Merkúr
opisuje slučku v súhvezdí Panna. 10. septembra je v zastávke (smer pohybu sa mení z priameho na retrográdny), 23. 9. je v dolnej konjunkcii so Slnkom. Podmienky na jeho sledovanie sú teda nepriaznivé, určitú šancu na jeho spozorovanie na rannej oblohe máme na prelome mesiacov septembra a októbra.

Venuša
je ranným objektom (Zorničkou), presúva sa z Leva do Panny. Uhlová vzdialenosť planéty od Slnka sa rýchlo zmenšuje a podmienky na sledovanie planéty sa rapídne zhoršujú. 5. 9. sa zdanlivo priblíži k hviezde Regulus (α Leo), konjunkcia s tenkým kosáčikom ubúdajúceho Mesiaca nastane 25. 9. pred východom Slnka; náš vesmírny sused bude iba necelých 18 hodín pred novom.

Mars
viditeľný je v nočných a ranných hodinách, prechádza súhvezdím Býk. Javí sa ako pomerne jasná „hviezda“ typickej červenkastej farby. Jeho vzdialenosť od Zeme sa zmenšuje (143 – 117 mil. km), čo sa prejaví pozvoľným zvýšením jasnosti planéty.

Jupiter
nájdeme ho v južnej časti Rýb. Podmienky na pozorovanie najväčšej planéty sú priaznivé, 26. 9. sa dostáva do opozície so Slnkom a je tak viditeľný po celú noc. V ďalekohľade môžeme zbadať pásy v jeho atmosfére a štvoricu najväčších mesiacov.

Saturn
je viditeľný takmer po celú noc, nájdeme ho v Kozorožcovi. Astronomický ďalekohľad nám umožní sledovať sústavu prstencov planéty a najjasnejší mesiac Titán.