Posledná zmena: 28.7.2017

Čo je nové na oblohe?

OBLOHA V AUGUSTE 2017SLNKO

23. 8. 2017 o 00 h 21 min. vstupuje do znamenia Panny

MESIAC – fázy:

spln .........................   7. 8. o 20 h 11 min.
posledná štvrť ...... 15. 8. o 03 h 15 min.
nov ......................... 21. 8. o 20 h 30 min.
prvá štvrť ................ 29. 8. o 10 h 13 min.

Čiastočné zatmenie Mesiaca budeme môcť pozorovať 7. 8. pri jeho východe (20 h 10 min.). Najväčšia fáza zatmenia nastane o 20 h 20 min. (24,6%), koniec čiastočného zatmenia uvidíme o 21 h 18 min. Zo zemského polotieňa Mesiac vystúpi o 22 h 53 min.PLANÉTY
Merkúr
opisuje slučku v súhvezdiach Leva a Sextantu, je teda prakticky nepozorovateľný. 25. augusta sa dostáva do hornej konjunkcie so Slnkom

Venuša
sa v úlohe nápadnej Zorničky presúva cez súhvezdia Blížencov a Raka. Uhlová vzdialenosť planéty od Slnka sa pozvoľna zmenšuje, ale vzhľadom na narastajúci sklon ekliptiky voči východnému horizontu sa podmienky jej viditeľnosti takmer nezmenia. 19. augusta uvidíme peknú konjunkciu Venuše s tenkým kosáčikom ubúdajúceho Mesiaca

Mars
sa po júlovej konjunkcii so Slnkom od neho uhlovo vzďaľuje a v závere mesiaca máme šancu „červenú planétu“ spozorovať okolo 5 h 30 min. nízko nad VSV obzorom. Prechádza z Raka do Leva

Jupiter
je viditeľný večer v súhvezdí Panny. V ďalekohľade môžeme pozorovať oblačné pásy v atmosfére planéty a štyri najjasnejšie mesiace. 25. 8. budeme môcť sledovať fotogenické zoskupenie Jupitera s kosáčikom Mesiaca a hviezdou Spika

Saturn
je pozorovateľný večer a v prvej polovici noci. Pohybuje sa v súhvezdí Hadonosa. Podmienky na sledovanie planéty sú celkom priaznivé, nevýhodou je však malá výška nad obzorom


METEORY
Maximum Perzeíd očakávame počas noci 12./13. augusta, zvýšenú početnosť „padajúcich hviezd“ však budeme môcť sledovať aj v predošlých i nasledujúcich nociach. Meteory zdanlivo vyletujú z radiantu ležiaceho v severnej časti Perzea, hodinová početnosť sa môže priblížiť až k stovke. Ich sledovanie však bude čiastočne rušené svitom Mesiaca

Všetky časové údaje sú v SELČ (letný čas)


15.08.2017 20:00